Łazienka dla osób niepełnosprawnych

Gdy projektujemy łazienkę dla osób niepełnosprawnych lub mających trudności z...

Przeczytaj cały artykuł...

Jak przystosować otoczenie i części wspólne budynku mieszkalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych?

Aby budynek mieszkalny w budownictwie wielorodzinnym był dostępny dla osób...

Przeczytaj cały artykuł...

Jak urządzić mieszkanie dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu

Projektowanie lub przystosowanie mieszkania pod kątem potrzeb osoby z dysfunkcją narządu ruchu...

Przeczytaj cały artykuł...

Projektowanie uniwersalne

Projektowanie uniwersalne (dla wszystkich, włączające; ang. universal design) zakłada, że...

Przeczytaj cały artykuł...

Mieszkanie dla osób z dysfunkcjami wzroku

Przy projektowaniu mieszkania dla osoby z dysfunkcjami wzroku, a także przy adaptowaniu już...

Przeczytaj cały artykuł...

Dostosowanie hotelu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Podobnie jak wszystkie budynki publiczne i przeznaczone do zbiorowego zamieszkania, również...

Przeczytaj cały artykuł...

Jak uzyskać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych i technicznych

Według prawa osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności mogą się starać o częściowy...

Przeczytaj cały artykuł...

Bariery architektoniczne i urbanistyczne

Zgodnie z interpretacją Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,...

Przeczytaj cały artykuł...